Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna
Urządzenia pomiarowe

Urządzenia pomiarowe

Urządzenia pomiarowe, rejestrujące i regulacyjne stanowią ważną część systemów automaty-zacji procesów przemysłowych. W zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oferujemy m.in. przepływomierze i przetworniki ciśnienia oraz chromatografy gazowe. Jako wiodący dostawca systemów identyfikacji z ponad 25-letnim doświadczeniem oferujemy czytniki RFID oraz czytniki kodów. Wszystkie przedstawione poniżej urządzenia są elementem naszej koncepcji Totally Integrated Automation.

W ramach Totally Integrated Automation oferujemy:

 • Urządzenia do pomiarów ciśnień
 • Urządzenia do pomiarów temperatury
 • Przepływomierze
 • Urządzenia do pomiarów poziomu
 • Pozycjonery elektropneumatyczne
 • Regulatory procesowe
 • Systemy ważenia i dozowania
 • Procesowe analizatory gazów
 • Analizatory cieczy
 • Chromatografy procesowe i systemy analityczne
 • Komponenty sieci przemysłowych SIMATIC NET
 • Systemy automatycznej identyfikacji
 • Urządzenia do pomiarów ciśnień

SITRANS P

Zakresy pomiarowe od 1 mbar do 400 bar, ciśnienia znamionowe do PN 420. Elementy styka-jące się z medium wykonywane ze stali kwasoodpornej, tantalu, hastelloyu, monelu lub po-złacane. Obudowy części elektronicznej odlewane z aluminium albo wykonywane ze stali kwasoodpornej lub mosiądzu. Wersje z ochroną przeciweksplozyjną. 44 certyfikaty z instytucji na całym świecie w tym CENELEC, ATEX, FM, CSA, NAMUR, KD Barbara. Oddzielacze membranowe w wielu wariantach z różnymi wypełnieniami i w wykonaniach z różnych materiałów. Przetworniki cyfrowe z serii DSIII posiadają wbudowaną funkcją diagnostyczną z możliwością komunikacji HART, PROFIBUS PA lub Fieldbus Foundation oraz z przyjazną obsługą lokalną. Parametryzacja urządzeń za pomocą programu PDM – pełna integracja w systemie SIMATIC PCS 7.

 • SITRANS P DSIII
 • SITRANS P300
 • SITRANS P280
 • SITRANS P ZD
 • SITRANS P200/P210/P220
 • SITRANS P250
 • SITRANS P Compact
 • SITRANS P MPS
 • Wyposażenie dodatkowe

Urządzenia do pomiarów temperatury

 

 

 

 

 

SITRANS TH400

Inteligentny, główkowy, uniwersalny przetwornik temperatury. Z funkcjami diagnostyki i symulacji, komunikacja cyfrowa: Profibus PA lub Field-bus Foundation. Mały pobór prądu, odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, wykonania iskrobezpieczne wg ATEX, do montażu w podwyższonej głowicy typu B.

SITRANS TH200/TH300

Inteligentny, główkowy, uniwersalny przetwornik temperatury. Komunikacja: HART , z separacją galwaniczną do 500 V AC. Z osobnymi zaciskami testowymi sygnału wyjściowego. Wykonania iskrobezpieczne wg ATEX. Temperatura pracy: -40 … +85° C.

SITRANS TH100

Inteligentny, główkowy przetwornik dla Pt100. Atrakcyjny cenowo, bez separacji galwanicznej. Wykonania iskrobezpieczne z certyfikatem ATEX. Programowalny poprzez modem i oprogramowanie SIPROM

SITRANS TF

Inteligentny, uniwersalny przetwornik temperatury w obudowie obiektowej. Komunikacja: HART, wykonania iskrobezpieczne z certyfikatem ATEX. Obudowa IP68 z przetwornikiem główkowym typu SITRANS TH200 lub TH300 oraz wskaźnikiem miejscowym LCD.

SITRANS TF280

Uniwersalny, bezprzewodowy, bateryjny przetwornik temperatury do zastosowania w trudno dostępnych aplikacjach. Wersja protokołu komunikacyjnego WirelessHART v7.1. Konfigura-cja lokalna lub za pomocą typowych programów obsługujących standard EDD (np. SIMATIC PDM). Czujnik Pt100 zintegrowany lub podłączony za pomocą przewodu.

SITRANS TF2

Inteligentny przetwornik temperatury w obudowie obiektowej z LCD i klawiszami obsługo-wymi zintegrowany z czujnikiem Pt100. Obudowa IP65 ze stali nierdzewnej. Parametryzacja przetwornika poprzez trzy przyciski obsługowe.

SITRANS TR 200

Uniwersalny przetwornik temperatury, w zamkniętej obudowie na szynę DIN. Może być sto-sowany w instalacjach dwu-, trój- lub czteroprzewodowych. Wyjście 4…20 mA. Pełna konfiguracja i monitoring z komputera PC, złącze diagnostyczne dla multimetru. Dostępne wersje Ex.

SITRANS TR 300

Przetwornik temperatury z interfejsem HART. Współpracuje z oprogramowaniem SIMATIC PDM lub ręcznymi programatorami HART. Wyjście 4…20mA. Izolacja galwaniczna wyjść i wejść. Sygnał alarmowy dla przerwy lub zwarcia połączenia między czujnikiem a przetwor-nikiem. Możliwe wersje Ex.

SITRANS TW

Nalistwowy, czteroprzewodowy, uniwerslany przetwornik temperatury. Z funkcjami symulacji i diagnostyki. Programowalny za pomocą SIMATIC PDM. Komunikacja: HART. Wykonanie zwykłe lub iskrobezpieczne.

Czujniki rezystancyjne

Czujniki temperatury w wykonaniach nisko i wysokociśnieniowych, do wspawania, wkręcenia, lub ze złączem kołnierzowym, z różnymi przetwornikami główkowymi, wykonania higieniczne dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologii oraz wiele innych wykonań.

Czujniki termokonduktywne

Czujniki temperatury różnych typów i w różnych wykonaniach konstrukcyjnych oraz ich wyposażenie dodatkowe.

Przepływomierze

Obecnie oferta Siemensa w zakresie pomiarów przepływu obejmuje:

 •   Przepływomierze elektromagnetyczne SITRANS FM MAGFLO, INTERMAG2, TRANSMAG
 •   Przepływomierze masowe SITRANS FC MASSFLO
 •   Przepływomierze ultradźwiękowe SITRANS F US SONOFLO
 •   Bezinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe SITRANS F US Clamp-on
 •   Przepływomierze rotametryczne SITRANS F VA
 •   Przepływomierze mechaniczne SITRANS F R
 •   Przepływomierze różnicy ciśnień SITRANS F O
 •   Wskaźniki przepływu SITRANS F I
 •   Przepływomierze wirowe
 •   Przepływomierze do kanałów otwartych

Urządzenia do pomiarów poziomu

W ofercie firmy Siemens znajdują się zarówno sygnalizatory poziomu, jak i urządzenia do ciągłego pomiaru poziomów, które można podzielić na następujące grupy pod względem za-stosowanej metody pomiarowej:

Sygnalizatory poziomu

Bezinwazyjne, ultradźwiękowe, pojemnościowe oraz wibracyjne i łopatkowe sygnalizatory poziomu materiałów sypkich i cieczy.

Ultradźwiękowe mierniki poziomu Mierniki kompaktowe oraz ultradźwiękowe przetworniki i sondy do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich, przepływu w kanałach otwartych ze zwężką i bez zwężki, z funkcjami sterowania pompami oraz do pomiaru rozdziału faz (np. woda – osad).

Radarowe mierniki poziomu

Do pomiarów poziomu materiałów ciekłych i sypkich w zbiornikach magazynowych i proce-sowych. Technologia radaru impulsowego lub ciągłej fali modulowanej. Wykonania standardowe oraz na ekstremalne warunki pomiarowe (pył, kurz, piana, wysoka temperatura i ciśnienie, media agresywne).

Pojemnościowe mierniki poziomu

Opatentowana technologia ACTIV-SHIELD gwarantuje niezawodny pomiar niezależny od par, oblepień czujnika, pyłu i kondensatu. Wykonania na wysokie temperatury i ciśnienia oraz dla mediów silnie agresywnych.

Pomiary hydrostatyczne

Hydrostatyczne analogowe i cyfrowe przetworniki poziomu. Materiały zwilżane: stal 1.4571, hastelloy, tantal, złoto, teflon.

Sygnalizatory poziomu

Bezinwazyjne, ultradźwiękowe, pojemnościowe oraz wibracyjne i łopatkowe sygnalizatory poziomu materiałów sypkich i cieczy.

POINTEK ULS 200

Ultradźwiękowy, bezkontaktowy sygnalizator poziomu cieczy, szlamów i materiałów sypkich z dwoma punktami sygnalizacji do zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Zakres pomiarowy: 0,25…5 m (materiały sypkie 3 m). Materiał czujnika ETFE lub PVDF

POINTEK CLS 100

Kompaktowy, dwuprzewodowy, pojemnościowy sygnalizator poziomu cieczy, szlamów, materiałów sypkich, pian i granic rozdziału faz.

POINTEK CLS 200

Uniwersalny pojemnościowy sygnalizator poziomu o wysokiej odporności korozyjnej prze-znaczony do detekcji granic rozdziału faz lub poziomu cieczy, szlamów, pian, materiałów sypkich oraz prostej kontroli pracy pomp. Wersja prętowa: do 5,5 m Wersja linowa: do 35 m

POINTEK CLS 300

Pojemnościowy sygnalizator poziomu przeznaczony do detekcji granic rozdziału faz lub po-ziomu cieczy, szlamów i mediów lepkich w trudnych warunkach przy niskim/wysokim ci-śnieniu, wysokiej temperaturze oraz silnie korozyjnych i ściernych mediach. Wersja prętowa: do 1 m Wersja linowa: do 25 m

POINTEK CLS 500

Pojemnościowy sygnalizator poziomu przeznaczony do detekcji i granic rozdziału faz lub poziomu cieczy, szlamów i mediów lepkich w krytycznych warunkach przy ekstremalnie wy-sokim ciśnieniu i temperaturze. Wersja prętowa: do 1 m

SITRANS LPS 200

Obrotowy, łopatkowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich takich jak proszki i granulaty o minimalnej gęstości usypowej 35 g/l.

SITRANS LVS 200

Wibracyjny sygnalizator poziomu materiałów sypkich takich jak proszki i granulaty o minimalnej gęstości usypowej 20 g/l.

SITRANS LVL 100

Wibracyjny sygnalizator poziomu stosowany w celu ostrzegania przed niskim lub wysokim poziomem cieczy o gęstości od 0.7 do 2.5 g/cm3. Wyjście przekaźnikowe lub tranzystor typu PNP. Częstotliwość wibracji 1200 Hz. Temperatura medium od -40 do 100°C lub opcjonalnie od -40 do 150°C. Możliwa wersja higieniczna.

SITRANS LVL 200

Wibracyjny sygnalizator poziomu. Dwa wyjścia przekaźnikowe DPDT. Ochrona przed prze-pełnieniem. Duży wybór przyłączy procesowych. Częstotliwość wibracji 1200 Hz. Maksy-malna temperatura medium do 250°C. Dostępne wersje higieniczne.

Pomiary ultradźwiękowe

THE PROBE

Ultradźwiękowy, kompaktowy, przetwornik do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i szlamów w zbiornikach otwartych lub zamkniętych. Zakres pomiarowy: wersja 2-przewodowa 5 m, wersja 3-przewodowa 8 m. Sygnał wyjściowy: 4…20 mA. Materiał czujnika: ETFE lub PVDF.

SITRANS PROBE LU

2–przewodowy, kompaktowy, zasilany z pętli prądowej, przetwornik ultradźwiękowy przeznaczony do pomiaru poziomu/objętości/przepływu cieczy w zbiornikach magazynowych, prostych zbiornikach procesowych i kanałach otwartych. Zakres pomiarowy: 6 lub 12 m. Sygnał wyjściowy: 4…20 mA z HART. Materiał czujnika: ETFE lub PVDF. Dostępne wykonanie iskrobezpieczne ATEX II 1G EEx ia IIC T4.

MULTIRANGER 100/200

Uniwersalny, jedno lub dwukanał, ultradźwiękowy przetwornik poziomu dla cieczy i materiałów sypkich do zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu. Pomiar poziomu, różnicy poziomów lub przepływu w kanale otwartym; Zakres pomiarowy: do 15 m; Wersja 100: proste sterowania pracą pomp; Wersja 200: zaawansowane sterowanie pracą pomp; Wbudowany Modbus RTU lub ASCII poprzez RS485; Dodatkowe moduły SmartLinx: PROFIBUS DP, Allen-Bradley® RIO, DeviceNet™.

HYDRORANGER 200

Ultradźwiękowy przetwornik poziomu dla gospodarki wodnoś-ciekowej umożliwiający sterowanie pracą sześciu pomp, kontrolę różnicy poziomu i pomiar przepływu w kanale otwartym Zakres: do 15 m (zależnie od zastosowanej sondy); Wersja jedno lub dwukanałowa Montaż naścienny lub w tablicy Wbudowany Modbus RTU / ASCII poprzez RS485 Opcjonalna moduły komunikacyjne SmartLinx: PROFIBUS DP, Allen-Bradley® RIO, DeviceNet™; Możliwość podłączenia zewnętrznego modemu RS485

HYDRORANGER PLUS

Bezkontaktowe, ekonomiczne rozwiązanie dla wiarygodnych pomiarów przepływu w kanałach otwartych i kontroli poziomu w przemyśle wodno-ściekowym.

ENVIRORANGER / SITRANS LUC500

Kompletny ultradźwiękowy kontroler poziomu z funkcjami oszczędzania energii dla aplikacji wodnych i wodno-ściekowych umożliwiający sterowanie pracą przepompowni. Zakres: do 15 m (zależnie od zastosowanej sondy); Funkcje: rejestrator danych, raport zdarzeń, przeliczanie na objętość, przepływ w kanale otwartym, sterowanie w oparciu o czas rzeczywisty, funkcje równomiernego obciążenia pomp, możliwość podłączenia czujnika prędkości, itd. Wbudowany Modbus RTU / ASCII poprzez RS485; Opcjonalne moduły SmartLinx: PROFIBUS DP, Allen-Bradley® RIO, DeviceNet™; Oprogramowanie: Dolphin Plus, ECT EnviroRanger Tool

SITRANS LU01 / LU02 / LU10

Ultradźwiękowy przetwornik poziomu dla cieczy i materiałów sypkich; SITRANS LU 01: jednokanałowy SITRANS LU 02: dwukanałowy SITRANS LU 10: dziesięciokanałowy Zakres: do 60 m (Zakres zależny od zastosowanego czujnika i mierzonego medium) Funkcje: alarm wysoki/niski, kontrola różnicy poziomów i poziomu średniego, przeliczanie na objętość, ustalenie priorytetu pomiaru (LU10), programowanie za pomocą ręcznego programatora lub PC; Opcje: możliwość podpięcia dodatkowych czujników temperatury, LU AO moduł wyjść analogowych, LU SAM moduł wyjść alarmowych; Dodatkowe moduły komunikacyjne SmartLinx: PROFIBUS DP, Allen-Bradley® RIO, DeviceNet™

SONDY POMIAROWE ECHOMAX

Echomax® XRS-5 – sonda ultradźwiękowa do pomiaru cieczy i szlamów w przemyśle wodno-ściekowym z kątem wiązki mniejszym niż 10°. Echomax® XPS – rodzina sond pomiarowych do cieczy, szlamów i materiałów sypkich o zakresie do 40 m, temperatury pracy od -40 do 95 °C. Echomax® XCT – rodzina sond ultradźwiękowych do pomiaru poziomu gorących kwasów i szlamów dla aplikacji o temperaturach do +145 °C. Echomax® XLT – wysokotemperaturowe sondy ultradźwiękowe do materiałów sypkich o zakresie do 60 m i temperaturze do +150 °C. ST-H – sonda ultradźwiękowa o zakresie 10 m do zastosowania w zbiornikach magazynowych z chemikaliami i pomiaru agresywnych cieczy.

MODUŁY KOMUNIKACYJNE SMARTLINX

Karty SmartLinx umożliwiają bezpośrenie cyfrowe połączenie w oparciu o powszechnie używane w przemyśle protokoły komunikacyjne z wykorzystaniem pełnej funkcjonalności plug-and-play. Moduły SmartLinx są łatwe w instalacji i mogą być zamontowane w dowolnym momencie użytkowania urządzeń. Dostęp poprzez standardową technikę programowania sterowników PLC. Umożliwia czytanie i zapis danych oraz parametrów urządzeń Siemens Milltronics.

Pomiary radarowe

SITRANS PROBE LR

2-przewodowy, 5.8 GHz, przetwornik radarowy przeznaczony do pomiaru poziomu objętości cieczy i szlamów w zbiornikach magazynowych i procesowych. Zakres pomiarowy: 20 m, sygnał wyjściowy: 4…20 mA z HART. Antena prętowa wykonana z polipropylenu z przyłączem gwintowym. Dostępne wykonanie iskrobezpieczne ATEX II 1G EEx ia IIC T4.

SITRANS LR 200

Dwuprzewodowy, zasilany z pętli prądowej, impulsowy przetwornik radarowy przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych lub prostych zbiornikach procesowych. Zakres pomiarowy: max. 20 m Z programatorem na podczerwień. Komunikacja: HART, Profibus PA.

SITRANS LR 250

2-przewodowy, zasilanym z pętli prądowej, przetwornik radarowy przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu i objętości cieczy w zbiornikach magazynowych oraz procesowych. Szczególnie polecany dla aplikacji w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Maksymalny zakres pomiarowy przetwornika to 20 m. Graficzny wyświetlacz lokalny umożliwia podgląd profilu echa. Menu szybkiego startu pozwala na znaczne skrócenie czasu uruchomienia.

SITRANS LR 300

Impulsowy przetwornik radarowy przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i szlamów w zbiornikach technologicznych, w ekstremalnych warunkach procesowych i strefach zagrożonych wybuchem. Zakres pomiarowy: 20 m. Komunikacja: HART, Modbus ASCII/RTU, Profibus PA.

SITRANS LR 400

Długozakresowy radar o ciągłej modulacji częstotliwości fali (FMCW) przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu cieczy; idealny w warunkach wysokiego zaparowania i dla cieczy o niskiej stałej dielektrycznej. Zakres pomiarowy: 50 m. Komunikacja: HART, Modbus ASCII/RTU, Profibus PA.

SITRANS LR 460

Długozakresowy radar o ciągłej modulacji częstotliwości fali (FMCW) przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu materiałów sypkich; idealny w warunkach wysokiego zapylenia. Zakres pomiarowy: 100 m. Komunikacja: HART, Modbus ASCII/RTU, Profibus PA.

SITRANS LG 200

SITRANS LG200 to linowy lub prętowy przetwornik radarowy dla krótkich oraz średnich zakresów pomiarowych. Przeznaczony do pomiaru poziomu/interfejsu i objętości cieczy lub materiłów sypkich. Charakteryzuje się dużą odpornością na zmienne warunki procesowe, wysoka temperaturę i ciśnienie oraz obecność oparów.

Pomiary pojemnościowe

SITRANS LC 300

Pojemnościowy przetwornik do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich dla aplikacji wymagających wysokiej dokładności pomiaru oraz procesów, w których występuje wysokie zapylenie i opary.

SITRANS LC 500

Pojemnościowy przetwornik do ciągłego pomiaru poziomu i granicy rozdziału faz w trudnych warunkach procesowych, w agresywnym i toksycznym środowisku oraz przy ekstremalnie wysokim ciśnieniu i temperaturze.

Pomiary hydrostatyczne

Sondy kablowe

Analogowe sondy hydrostatyczne do pomiarów poziomu. Zakresy pomiarowe: 2 … 20m H2O. Dokładność: 0,3%, stabilność długookresowa: 0,2 % / 1 rok Złącze procesowe i obudowa ze stali 1.4571 – możliwe pomiary poziomu mediów agresywnych. Czujnik piezo-rezystancyjny z membraną ze stali nierdzewnej.

Przetworniki z kapilarami

Cyfrowe, inteligentne przetworniki ciśnienia hydrostatycznego. Separatory do montażu na sztywno lub poprzez kapilarę. Części stykające się z medium: stal 1.4571, Hastelloy, Monel, Tantal, Złoto. Zakresy pomiarowe: 0,001 … 400 bar. Dokładność lepsza niż 0,075%. Stabilność długookresowa lepsza niż 0,25% / 5 lat. Możliwa komunikacja poprzez protokół HART, Profibus PA lub FieldbusFoundation. Wykonania iskrobezpieczne ATEX EExia, EExib oraz ognioszczelne EExd.

Ultradźwiękowe mierniki poziomu

Mierniki kompaktowe oraz ultradźwiękowe przetworniki i sondy do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich, przepływu w kanałach otwartych ze zwężką i bez zwężki, z funkcjami sterowania pompami oraz do pomiaru rozdziału faz (np. woda – osad).

Radarowe mierniki poziomu

Do pomiarów poziomu materiałów ciekłych i sypkich w zbiornikach magazynowych i procesowych. Technologia radaru impulsowego lub ciągłej fali modulowanej. Wykonania standardowe oraz na ekstremalne warunki pomiarowe (pył, kurz, piana, wysoka temperatura i ciśnienie, media agresywne).

Pojemnościowe mierniki poziomu

Opatentowana technologia ACTIV-SHIELD gwarantuje niezawodny pomiar niezależny od par, oblepień czujnika, pyłu i kondensatu. Wykonania na wysokie temperatury i ciśnienia oraz dla mediów silnie agresywnych.

Pomiary hydrostatyczne

Hydrostatyczne analogowe i cyfrowe przetworniki poziomu. Materiały zwilżane: stal 1.4571, hastelloy, tantal, złoto, teflon.