Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna
Obowiązek informacyjny na fakturach sprzedaży

Obowiązek informacyjny na fakturach sprzedaży

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest PPHU Stakol Sp. j. K. Olucha, A. Staszczak, ul. Wojciechowska 7, 20-704 Lublin, tel. 81-4467620, adres e-mail: info@stakol.com.pl (dalej Stakol).
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych prosimy kontaktować się w formie elektronicznej pod adresem info@stakol.com.pl.
  3. Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu ofert handlowych, realizacji umowy kupna sprzedaży – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji usług serwisowych oraz firmy, z którymi Stakol współpracuje w zakresie obsługi technicznej, obsługi IT i obsługi prawnej i księgowej.
  4. Stakol będzie przechowywał Państwa dane przez czas określony w przepisach prawa – Ordynacja podatkowa Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926 lub jeśli okres udzielonej gwarancji jest dłuższy, przez czas określony w treści zawartych z państwem umów.
  5. Zgodnie z rozdziałem III RODO mają państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Mają państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
  6. Przekazanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale brak danych uniemożliwi nam przedstawienie Państwu ofert handlowych i zawarcia umowy kupna sprzedaży.
  7. Państwa dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą wykorzystywane do profilowania Państwa.