Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna
SIMOCODE

SIMOCODE

SIMOCODE pro jest nową generacją sprawdzonych urządzeń do ochrony i sterowania pracą silników SIMOCODE-DP.

System zarządzania pracą silników SIMOCODE pro

SIMOCODE pro (SIRIUS Motor Management and Control Devices) jest elastycznym, zbudowanym modułowo systemem zarządzania pracą silników ze stałą prędkością obrotową. System ten można łatwo połączyć z nadrzędnymi systemami automatyki poprzez złącze PROFIBUS DP.

SIMOCODE pro realizuje wszystkie funkcje ochronne i sterujące silnika, wyznacza dane eksploatacyjne, diagnostyczne i statystyczne oraz organizuje komunikację pomiędzy systemem automatyki i odgałęzieniem silnikowym. Dodatkowo system SIMOCODE pro spełnia wszystkie wymogi zorientowanego przyszłościowo zarządzania energią.

SIMOCODE pro dzieli się na dwa funkcjonalnie zróżnicowane typy

SIMOCODE pro C (Kompaktowy)

kompaktowy system zarządzania pracą silników o rozruchu bezpośrednim oraz układów nawrotnych.

SIMOCODE pro V (Elastyczny)

elastyczny system zarządzania pracą silników z pełnym zakresem funkcji, włącznie z kontrolą napięcia i mocy. System ten posiada zintegrowane narzędzia software’owe do projektowania, parametryzacji urządzeń, diagnostyki i dokumentowania pracy instalacji.

Zalety w skrócie

  • Podwyższenie jakości sterowania pracą silników i przebiegiem procesów technologicznych
  • Obniżenie kosztów projektowania, montażu i konserwacji
  • Wielofunkcyjna, pełna ochrona elektroniczna silników
  • Szczegółowe dane eksploatacyjne, serwisowe i diagnostyczne
  • Otwarta komunikacja poprzez magistralę PROFIBUS DP
  • Kompatybilność z poprzednim systemem SIMOCODE-DP