Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna

Termostaty

Przeznaczone są do regulacji i kontroli temperatury do ogólnych zastosowań przemysłowych, jak i dla wymagających instalacji. W zależności od przeznaczenia termostatu i rodzaju aplikacji należy wybrać typ automatyczny (styki przełączają się
Automatycznie w zależności od wartości nastawy i mierzonej temperatury) bądź z maksimum reset 
(po przekroczeniu temperatury powyżej nastawionej wartości nastąpi przełączenie styków, pozostają one w tym położeniu do momentu ręcznego odblokowania wyłącznika poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku).
Główne typy termostatów ze względu na przeznaczenie:
-KP – niewielkie ekonomiczne
-RT- ogólne zastosowania przemysłowe
-KPS- ciężkie instalacje przemysłowe ( np. morskie)
-CAS- ciężkie instalacje przemysłowe (np. morskie), monitoring i alarmy
-MBC – blokowe z morskimi uznaniami

Więcej informacji »