Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna

Presostaty

Presostaty (regulatory ciśnienia) przeznaczone są do regulacji i kontroli wartości ciśnienia zarówno do ogólnych zastosowań przemysłowych, jak i dla wymagających instalacji. W zależności od przeznaczenia presostatu i rodzaju aplikacji należy wybrać typ automatyczny (styki przełączają się Automatycznie w zależności od wartości nastawy i mierzonego ciśnienia), z maksimum reset (po przekroczeniu ciśnienia powyżej nastawionej wartości nastąpi przełączenie styków, pozostają one w tym położeniu do momentu ręcznego odblokowania wyłącznika poprzez naciśnięcie przycisku reset) albo z minimum reset (po spadku ciśnienia poniżej nastawionej wartości nastąpi przełączenie styków, pozostają one w tym położeniu do momentu ręcznego odblokowania wyłącznika poprzez naciśnięcie przycisku reset)
Główne typy presostatów ze względu na przeznaczenie:
-KP/KPI – niewielkie ekonomiczne
-RT – ogólne zastosowania, przemysłowe, w tym para wysokociśnieniowa (PED)
 RT-E – do stref zagrożonych wybuchem
-BCP –regulacja ciśnienia w kotłach parowych
-KPS i CAS- ciężkie instalacje przemysłowe (np. morskie)
-CS- do sprężarek i układów hydroforowych
MBC – presostaty blokowe
Więcej informacji »